OBS 75 Nieuw-Buinen

Veiligheidsplan

Gekoppeld aan ons veiligheidsplan, publiceren we hier de resultaten en voorgenomen acties van onze monitor in januari. 

Veiligheidsmonitor

Naar aanleiding van deze monitor hebben we ons veiligheidsplan uitgebreid. In dit document kunt u lezen hoe wij zorg dragen voor de fysieke en sociale veiligheid, welke regels we op school hanteren, welke afspraken er zijn gemaakt voor schoolreizen, hoe wij werken aan fysieke veiligheid, etc. 

Veiligheidsplan

In mei/juni 2017 is een enquête gehouden voor de ouders en de bovenbouwleerlingen. Zowel ouders als leerlingen voelen zich veilig en fijn op school. Zij beoordelen de school met het cijfer 8,5!

Kijk hier naar een samenvatting van de uitslag en onze daaraan verbonden conclusies.

Enquête veiligheid en welbevinden 2017. 

 

Anti-pestprotocol

In dit protocol kunt u lezen wat u kunt doen bij gesignaleerd pestgedrag. U kunt natuurlijk ook direct een afspraak met een leerkracht maken. 

Anti-pestprotocol