OBS 75 Nieuw-Buinen

Schoolmaterialen in bruikleen

De kinderen maken op school gebruik van diverse schoolmaterialen. De spullen zijn dus in bruikleen. Soms gaat er iets kapot. De school is niet verzekerd voor schade door toedoen van leerlingen aan de inventaris, zoals het meubilair, computers en andere materialen.

Bijvoorbeeld: Veroorzaakt uw kind schade aan een Chromebook dan moeten de ouders deze schade aan deze computer vergoeden. Ouders kunnen dan deze schade opgeven bij hun eigen WA-verzekering of eventueel zelf betalen. We hopen u met deze update rondom verzekeringen van dienst te zijn geweest en danken u bij voorbaat voor uw begrip.

 

Namens het MT / Onderwijsbureau.