OBS 75 Nieuw-Buinen

Stichting OPO Borger-Odoorn

O.B.S. 75 maakt deel uit van de stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Borger-Odoorn. Op de website vindt u o.a. de algemene schoolgids. http://www.opoborgerodoorn.nl 

Klik voor uitgebreide informatie over deze school op schoolgids 2019-2020

De schoolgids van OBS 75 is bedoeld om u te informeren over het onderwijs op onze school. Ouders van toekomstige kinderen kunnen lezen waarom onze school een goede keuze is. Deze gids geeft aan waar de school voor staat en wat u van ons mag verwachten. We geven u in grote lijnen een beeld van wat we doen op school en hoe wij ons onderwijs verzorgen. 

U bent van harte welkom om op school te komen kijken, of een gesprek te hebben met de leerkrachten. Als u van te voren een afspraak maakt, bent u ervan verzekerd dat er tijd voor u beschikbaar is. Samen willen we dat uw kind veel leert en met plezier naar school gaat!

Wat staat er in de schoolgids?

Na een korte inleiding over de school vindt u in deze schoolgids informatie over:

  • Wat leren de kinderen op school?
  • De zorg voor de kinderen
  • Wat ouders mogen verwachten van de school
  • De resultaten die de school bereikt
  • Praktische informatie over schooltijden, gymnastiek, etc.

In onderstaand overzicht vindt u meer documenten die u mogelijk interesseren. 


 

Schoolondersteuningsprofiel

In onderstaande link vindt u 'Het Schoolondersteuningsprofiel'. In dit document leest u informatie over hoe wij de zorg voor de kinderen invullen en bewaken.

Schoolondersteuningsprofiel

 


Veiligheidsplan

Gekoppeld aan ons veiligheidsplan, publiceren we hier de resultaten en voorgenomen acties van onze monitor in januari. 

Veiligheidsmonitor

Naar aanleiding van deze monitor hebben we ons veiligheidsplan uitgebreid. In dit document kunt u lezen hoe wij zorg dragen voor de fysieke en sociale veiligheid, welke regels we op school hanteren, welke afspraken er zijn gemaakt voor schoolreizen, hoe wij werken aan fysieke veiligheid, etc. 

Veiligheidsplan

In mei/juni 2017 is een enquête gehouden voor de ouders en de bovenbouwleerlingen. Zowel ouders als leerlingen voelen zich veilig en fijn op school. Zij beoordelen de school met het cijfer 8,5!

Kijk hier naar een samenvatting van de uitslag en onze daaraan verbonden conclusies.

Enquête veiligheid en welbevinden 2017. 

 

Anti-pestprotocol

In dit protocol kunt u lezen wat u kunt doen bij gesignaleerd pestgedrag. U kunt natuurlijk ook direct een afspraak met een leerkracht maken. 

Anti-pestprotocol

 


De bibliotheek op school

Met het openen van de Bibliotheek op school (dBos) kregen wij, na het afschaffen van de Bibliobus, weer de beschikking over een echte bibliotheek. Natuurlijk zijn er kinderen die regelmatig boeken lenen in de regionale bibliotheken en dat moet natuurlijk ook gewoon door blijven gaan. De juffen zijn erg blij met hun eigen collectie waarbij alle kinderen van groep 1 t/m 8 in de gelegenheid zijn om op hun eigen school boeken te lenen. 

De Bibliotheek op school is een landelijk initiatief waarbij scholen en bibliotheken structureel samenwerken. De boekencollectie bevat een actueel en gevarieerd aanbod dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Op dinsdagmiddag worden de boeken, onder leiding van twee enthousiaste moeders, uitgeleend. Er mag een boek mee naar huis en er wordt een boek gekozen om in de klas te lezen. Alle kinderen hebben een prachtige boekentas met het logo van de school erop gekregen om de boeken in mee te nemen.

De bibliotheek op school heeft ook een eigen site. Op deze site kunt u bijvoorbeeld zoeken naar wat er in de schoolbieb aanwezig is. Ook kunt u hier zoeken naar websites, filmpjes en apps over een bepaald onderwerp.

Klik hier om naar de site te gaan.


Privacy wet

Op school vinden wij belangrijk dat de privacy van onze leerlingen, ouders/verzorgers en onze medewerkers wordt gerespecteerd.  Wij willen dat er zorgvuldig mee om wordt gegaan met de persoonsgegevens die wij als school verwerken.

Hoe wij op school omgaan met de persoonsgegevens en wat de rechten van de leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers zijn, wat voor afspraken wij maken om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen kunt u lezen op de site van Stichting OPO Borger-Odoorn. Deze reglementen en protocollen zijn met instemming van de (G)MR vastgesteld.


Schoolmaterialen in bruikleen

De kinderen maken op school gebruik van diverse schoolmaterialen. De spullen zijn dus in bruikleen. Soms gaat er iets kapot. De school is niet verzekerd voor schade door toedoen van leerlingen aan de inventaris, zoals het meubilair, computers en andere materialen.

Bijvoorbeeld: Veroorzaakt uw kind schade aan een Chromebook dan moeten de ouders deze schade aan deze computer vergoeden. Ouders kunnen dan deze schade opgeven bij hun eigen WA-verzekering of eventueel zelf betalen. We hopen u met deze update rondom verzekeringen van dienst te zijn geweest en danken u bij voorbaat voor uw begrip.

 

Namens het MT / Onderwijsbureau.