OBS 75 Nieuw-Buinen

 

Onze activiteitencommissie

Oftewel ZAAC: de Zeer Actieve Activiteiten Commissie van OBS 75.

De AC van OBS 75 bestaat uit 8 fanatieke ouders te weten:

Jannie Bijkerk (Voorzitter)

Marike Rakers (Penningmeester)

Joy Hersevoort

Wilma Panneman

André Trip

Janine Ratering

Michael Holla

 

 

De leden van de AC komen een aantal malen per jaar bijeen om te vergaderen over de activiteiten die gedurende het schooljaar georganiseerd worden. Wij organiseren voor de kinderen diverse activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstviering, Paasviering, pleinfeest enz. Tevens ondersteunen wij het schoolteam zowel persoonlijk als financieel met een diversiteit aan leuke dingen zoals culturele uitstapjes, juffendag, schoolreisjes, vossenjacht, aanschaf binnen- en buitenspeelgoed, afscheid groep 8, een circusvoorstelling etc.

Om dit allemaal te kunnen doen zijn wij twee zaken hard nodig. Als eerste keiharde euro’s. Alles kost immers geld. Om financieel voldoende draagkrachtig te zijn organiseren wij één keer per jaar een bloemenactie en tevens een worsten- en suikerborden actie net voor de kerst. Ook organiseren wij eens per 2 jaar een rommelmarkt en een sponsorloop, om en om. Onze grootste inkomsten bron is de verzameling van het oud papier in het dorp.

Als tweede hebben we u als ouder/verzorger keihard nodig om al deze activiteiten, leuke dingen en acties te kunnen organiseren en uit te voeren. Het doel daarbij is om kind en ouder gezamenlijk op te laten trekken tijdens de lagere schoolperiode. Want wat is nou leuker dan de kinderen met elkaar een actieve en leerzame schooltijd te bieden.

De activiteitencommissie!

Onze medezeggenschapsraad

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De MR van onze school bestaat uit twee geledingen:

1.                   vertegenwoordigers van de ouders

2.                   vertegenwoordigers van het personeel

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals:

De besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen in de activiteitenkalender, de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten:

1.                   instemmingsrecht

2.                   adviesrecht

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken, die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld ouders en personeel moeten beiden instemmen met het schoolplan en veranderingen daarin. De ouders hebben bijvoorbeeld instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige bijdrage. De stichting Openbaar Primair Onderwijs en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school.  Bijvoorbeeld over fusieplannen - het samengaan met een andere school  - en het ontslagbeleid. De samenstelling van de MR staat vermeld in de kalender.

De MR op o.b.s. 75 staat voor:

 • Een eerlijk en duidelijk beleid, basis is respect
 • Open houding naar alle geledingen(ouders, personeel, kinderen, bevoegd gezag.
 • Rechtvaardigheid
 • Kritisch meedenken vanuit een open houding.
 • Opkomen voor de belangen van de school, ouders, personeel en leerlingen.
 • Prettige en gemoedelijke sfeer creëren, waar kinderen en ouders zich thuis voelen
 • Saamhorigheid uitstralen en het gevoel geven dat we daar allemaal voor staan.

 

De MR op o.b.s. 75 houdt zich bezig met de volgende taken:

 •      Goed geïnformeerd blijven
 •      Zorgen voor een positieve en kritische houding van de school naar buiten
 •      Eerlijk beleid t.a.v. ouders, personeel en bevoegd gezag
 •      Belangen behartigen van de geledingen
 •      Meedenken in de zaken die belangrijk zijn voor de rust, vooruitgang, de positieve uitstraling
 •      Ouders vertegenwoordigen in de MR
 •      Een lid leveren aan de GMR om ons te vertegenwoordigen
 •      De gedachten/wat er speelt bij de ouders te inventariseren en in de MR naar voren brengen
 •      Aanspreekpunt voor en door ouders.

Namens het team: 

 • Karin Drager (voorzitter)
 • Kim Spanjaard

Namens de ouders:

 • Trinke Hardy - Berkenbosch
 • Lindsey Holla